Diensten

Er komt veel kijken bij farmacie in een zorginstelling. Het is complex, er zijn veel schakels bij betrokken en het vergt veel kostbare (zorg)tijd. Om de zorginstelling te ontlasten, organiseert UPLUS het complete farmaceutische proces. UPLUS neemt de regie, maar de uitvoering van de farmaceutische zorg blijft altijd dichtbij. De zorginstelling hoeft alleen maar met UPLUS te schakelen. Zo heeft elke zorginstelling  met één organisatie een heel netwerk van lokale specialistische zorg binnen handbereik. 

Overzicht diensten en producten UPLUS:

Lokale zorg dichtbij

Samenwerking met lokale apotheken is de basis van het UPLUS model  Zo realiseert UPLUS optimale zorg dichtbij. We werken samen met apotheken die het uniform verlenen van zorg op het hoogste kwaliteitsniveau als uitgangspunt hebben. De apotheek is de lokale zorgregisseur die een essentiële rol vervult in de kwaliteit en veiligheid van de dagelijkse medicatieverstrekking.

Medicatieveiligheid

Als het gaat om medicatie mag de zorgmedewerker niets aan het toeval overlaten. De vergrijzing en de veranderingen in het sociaal domein hebben het zorglandschap de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zorg en ondersteuning wordt in eerste instantie zoveel mogelijk in een thuissituatie geboden. Een grote ontwikkeling als deze heeft invloed op het constant waarborgen van de medicatieveiligheid. UPLUS ondersteunt hierbij door het continu en geautomatiseerd bewaken van medicatie, met behulp van medisch-farmaceutische beslisregels.

UPLUS brengt continu risico’s in kaart en biedt vervolgens oplossingen om de medicatieveiligheid te bewaken met sluitende en bewezen protocollen, voor onder meer voor mutaties, calamiteiten en het bewaren, vervoeren en overdragen van medicatie. Daarnaast zijn de leveringen tot op de kleinste details te traceren. 

Om medicatiegegevens zo 'schoon' mogelijk te houden, stuurt UPLUS aan op één systeem (de zgn. "closed loop"), waarin zowel arts, apotheker, begeleiding als verpleging werken. 

Medicatie en baxteren

Onderdeel van de dienstverlening van UPLUS is de levering van (genees)middelen die op maat zijn verpakt, volledig afgestemd op de individuele behoefte van de patiënt. UPLUS is in staat het assortiment volledig op de behoeften van de organisatie aan te passen, zodat losse medicatie geminimaliseerd wordt. Speciale geneesmiddelgroepen zoals opiaten, halve tabletten en risicovolle stoffen (bijv. cytostatica) worden ook verpakt.

Partner voor het leveren van geautomatiseerd ingepakte geneesmiddelen (de MediRol) is SPITS. SPITS heeft vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn en Oosterwolde op dezelfde locatie als UPLUS. SPITS is GDS én ISO gecertificeerd. Hierdoor zijn de communicatielijnen kort, waardoor snel geschakeld wordt bij bijvoorbeeld aanpassingen in de medicatie. Lees meer over SPITS >
 

Logistiek en transport

Logistiek en transport van de medicatie worden afgestemd op de wensen van de zorgorganisatie. Met de mutatie-service is het mogelijk tot in de middag een receptwijziging door te geven. Binnen 24 uur ontvangt de instelling vervolgens een aangepaste rol. In de tussenliggende tijd wordt de mutatie-opdracht adequaat opgevangen door middel van een overbruggingskaart, waarmee voor de eerste 24 uur de medicatieveiligheid geborgd is. Tevens levert SPITS rollen voor een langere periode.

UPLUS Medicatie afvalbox

Overtollige geneesmiddelen?

Geneesmiddelen die niet meer worden gebruikt of overtollig zijn, worden uit veiligheidsoverwegingen niet hergebruikt. Voor het waarborgen van de medicatieveiligheid is het van groot belang deze medicatie tijdelijk op een verantwoorde en veilige manier op te slaan, totdat deze ter vernietiging worden afgevoerd.

Speciaal voor zorginstellingen heeft UPLUS hiervoor een kunststof box ontwikkeld, die afsluitbaar is met een sleutel. De geneesmiddelen worden in de retourbox gedeponeerd; door het kantelmechanisme in het deksel kunnen de geneesmiddelen er- bij normaal gebruik - niet zonder sleutel uitgehaald worden. 

Meer weten? Bekijk de technische gegevens en vraag geheel vrijblijvend een offerte aan >

Voordelen voor u

 • Overtollige geneesmiddelen worden veilig bewaard, ook medicijnflessen tot 300 ml
 • Geneesmiddelen kunnen, bij normaal gebruik, zonder sleutel niet uit de box gehaald worden
 • Alleen de sleutelhuder heeft de bevoegdheid de box te openen en te legen

Bezorg app

Met de UPLUS bezorg app wordt de ontvangst van de medicatie op de locatie van de instelling vastgelegd en direct gemeld bij de betreffende afdeling. Zo is altijd bekend hoe laat en waar de medicatie is afgeleverd. 

Hoe werkt het? 

 • de bezorger meldt zich op de locatie
 • de medewerker tekent voor ontvangst
 • de betreffende afdeling ontvang automatisch bericht, dat de medicatie geleverd is op de afgesproken plek
 • de medewerker van de afdeling kan de medicatie afhalen op het gewenste moment

MediCheck

MediCheck is een digitaal platform dat het toedienproces van A tot Z vastlegt voor alle zorgpartners in de medicatieketen. Veilig en efficiënt. Dat levert tijdwinst op die direct in de patiëntenzorg gestoken kan worden. En de patiënt weet zeker dat alles rondom de medicatie veilig is georganiseerd. 

 • Vervangt de papieren toedienlijsten
 • Dubbele controle bij risicovolle medicatie
 • Ontzorgt zorginstelling en apotheek
 • Volgt de IGZ-eisen voor toedienen medicatie
 • Beveiliging conform NEN7510 en NEN7513
 • Directe koppeling met de grootste apotheeksystemen

Meer weten? Bekijk de video of ga naar MediCheckapp.nl >
 

MediReview

Een jaarlijkse medicatiebeoordeling (MediReview) wordt geadviseerd. De optimale uitvoering ervan vraagt om een goede samenwerking en een actieve rol van de apotheker, de voorschrijvend arts en de zorgprofessional. UPLUS biedt verschillende modules aan, die de basis vormen voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen. Graag ondersteunt UPLUS bij de uitvoering van de medicatiebeoordelingen.
Vraag vrijblijvend meer informatie aan >

Management rapportage en facturatie

UPLUS levert op maat gemaakte, gespecificeerde managementrapportages en transparante facturen. De feiten en cijfers komen helder in beeld, maar UPLUS gaat verder dan dat. Als er kansen zijn voor kostenreducties, dan kunt u van UPLUS een advies verwachten.
 
FACTURATIE
De administratie houden we het liefst zo eenduidig en handelbaar mogelijk. De zorgorganisatie ontvangt een factuur met het totaalpakket. Het toont maandelijks de totale prijsstelling van de overeenkomst, inclusief medicatie, dienstverlening et cetera.
 
MANAGEMENTRAPPORTAGE
Om een volledig rapport op te kunnen bouwen, verzamelt UPLUS de noodzakelijke gegevens. Het gaat dan om de informatie voor de facturen, maar ook om de medicatie per afdeling, het aantal mutaties per afdeling/patiënt, een overzicht van ‘dure’ patiënten en benchmarkinformatie.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan over de managementrapportages en facturatie >

Scholing

UPLUS is proactief ten aanzien van het trainen en ondersteunen van zorgmedewerkers en  werkt met een scholingskalender, afgestemd op de behoefte en het niveau van de medewerkers van de organisatie. De inhoud is voor een deel algemeen van aard, denk bijvoorbeeld aan gewijzigde wet- en regelgeving of productmutaties. Maar wordt ook toegespitst op kwesties binnen de zorgorganisatie. Bijvoorbeeld naar aanleiding van audits, MIC-meldingen of veel voorkomende vragen.

UPLUS verzorgt trainingen om bewustwording van de risico's in het proces van medicatieverstrekking en de zorg voor het welzijn van de patiënt op peil te houden en te verbeteren. Denk hierbij aan

 • Hoe is het voorraadbeheer op locatie te implementeren of te optimaliseren?
 • Waarom moeten toedienlijsten actueel zijn en dubbel worden geparafeerd? Hoe zorgen we daarvoor?
 • Hoe dienen we medicatie verantwoord toe bij patiënten met slikproblemen?

Vraag vrijblijvend meer informatie aan over de mogelijkheden voor scholing >

Aanbestedingen

UPLUS heeft de specialistische kennis in huis om het gehele aanbesteding- of gunningstraject soepel te laten verlopen. Zo maakt UPLUS een concreet plan voor de implementatie en/of migratie naar de nieuwe leverancier. UPLUS heeft meer in huis dan alleen het inhoudelijke: we hebben ook een ondernemende en commerciële attitude.

Bij het winnen van de aanbesteding:

 • sluiten we een centraal contract met de zorginstelling en de lokale apotheker(s)
 • voeren we de regie over de implementatie van het zorgcontract (distributie, dienstverlening, transitie)
 • bewaken we de kwaliteit tijdens de hele contractperiode